Banner_Main

Giờ đây, ai cũng có thể mua sắm trực tuyến

Chỉ cần 5 phút đăng ký thẻ ảo HDBank MasterCard iMoney là Quý khách đã có thẻ để mua sắm trực tuyến

Giới thiệu

Thẻ trả trước quốc tế ảo HDBank MasterCard iMoney (gọi tắt thẻ ảo HDBank MasterCard iMoney) là thẻ phi vật lý cho phép Quý khách mua sắm/thanh toán hàng hóa/dịch vụ. Thẻ ảo HDBank MasterCard iMoney giúp Quý khách kiểm soát việc chi tiêu của mình và mang tính bảo mật cao bằng cách sử dụng mã CVV động có giá trị trong 10 phút.

Ai có đủ điều kiện

Ai cũng có thể đăng ký, sử dụng thẻ ảo HDBank MasterCard iMoney chỉ cần cung cấp họ tên, số điện thoại di động và địa chỉ email hợp lệ.

Không tính phí hàng năm

Đăng ký thẻ ảo HDBank MasterCard iMoney hoàn toàn miễn phí. Thẻ được cung cấp là thẻ ảo dùng để thanh toán trực tuyến trên toàn thế giới tại các điểm chấp nhận thẻ của MasterCard. Hãy đăng ký ngay để tận hưởng những ưu đãi trên.